Ние предлагаме Covid-19 медицински консумативи

ZHIVASEPT S – ЖИВАСЕПТ 

12.99лв.

ZHIVASEPT S – ЖИВАСЕПТ 

готов за употреба препарат за дезинфекция на ръце и кожа

 

Живасепт S е мощен биоциден антисептик, предназначен за:

 • хирургична дезинфекция на ръце в болнични и здравни заведения;
 • хигиенна дезинфекция на ръце в болнични и здравни заведения
 • обекти за производство и търговия с храни
 • обекти с обществено предназначение
 • козметична
 • фармацевтична и др. индустрии и бита;
 • дезинфекция на оперативно поле;
 • дезинфекция на кожа преди медицински манипулации.

Налично

-
+
Добави в любими
Добави в любими

Описание

ZHIVASEPT S – ЖИВАСЕПТ 

готов за употреба препарат за дезинфекция на ръце и кожа

 

Живасепт S е мощен биоциден антисептик, предназначен за:

 • хирургична дезинфекция на ръце в болнични и здравни заведения;
 • хигиенна дезинфекция на ръце в болнични и здравни заведения
 • обекти за производство и търговия с храни
 • обекти с обществено предназначение
 • козметична
 • фармацевтична и др. индустрии и бита;
 • дезинфекция на оперативно поле;
 • дезинфекция на кожа преди медицински манипулации.

 

Свойства :

Живасепт представлява ефективна синергично действаща комбинация от алкохоли с широк спектър на действие при кратка експозиция. Съдържа комплекс от кожни омекотители и притежава изключително добра кожна поносимост дори и след многократна употреба. Препаратът е приятно ароматизиран. Активните му съставки са биоразградими.

Външен вид: Безцветна или светло синя ароматизирана течност.

рН: 5.5 – 7.0

Състав на препарата :

Всеки 100 g Живасепт съдържат:

Активни вещества:

45 g Пропан-1-ол (CAS 71-23-8)

30 g Пропан-2-ол (CAS 67-63-0)

5 g Етанол (CAS 64-17-5)

Други съставки:

Омекотители за кожа (глицерин,алантоин, бизаболол, де пантенол),

оцветител и парфюмна композиция

Спектър на действие :

Живасепт притежава бактерицидно (вкл.MRSA), микобактерицидно (вкл.TBC), вирусоцидно (Adeno, Noro, Vaccinia – вируси с обвивка) и фунгицидно действие (C.albicans, A.niger). Микробиологична активност   Метод на тестване      Експозиция

Хигиенна дезинфекция на ръце          EN 1500           30 sec

Хирургична дезинфекция на ръце      EN 12791          3 min (2×1.5min)

Бактерицидно действие

(MRSA, P.aeruginosa ) EN 1040           60 sec

Фунгицидно действие

(C.albicans, A.niger)      EN 13697         60 sec

Микобактерицидно (туберкулоцидно)

(M.terrae, M.avium)     EN 14348         60 sec

Вирусоцидно действие

Adeno,Vaccinia, Noro   EN 14476         30 sec

Начин на приложение

Живасепт S е готов за употреба препарат, който се прилага неразреден. Прилага се след измиване със сапун и вода чрез втриване в кожата на ръцете/тялото или омокряне с тампон. Третираните кожни участъци трябва да са изцяло покрити с препарата в продължение на необходимото експозиционно време (вж. таблицата за дозиране).

При хирургична дезинфекция на ръце е препоръчително да се използват подходящи лакътни дозатори.

Таблица за дозиране

Вид дезинфекция        Количество      Начин на приложение             Експозиция

Хигиенна дезинфекция на ръце          3 ml     Втриване в кожата на ръцете, след измиване с вода и сапун            30 sec

Хирургична дезинфекция на ръце      2 x 3 ml            Втриване в кожата на ръцете, след измиване с вода и сапун            3 (2×1.5) min

Дезинфекция на интактна (неувредена) кожа преди операции         До омокряне на полето          Омокряне с памучен тампон   60 sec

Дезинфекция на кожа преди медицински манипулации       До омокряне на полето          Омокряне с памучен тампон До изсъхване

Условия за съхранение

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки, отделно от питейна вода, хранителни продукти, напитки и фуражи. Да не се излага на пряка слънчева светлина и топлина. Да се съхранява при температури не по-високи от 30оС, далече от топлинни източници и открит пламък. Да не се пуши в помещението, в което се съхраняват опаковките. Да не се съхранява в близост със силни оксидиращи агенти и концентрирани киселини.

Предупреждения и предпазни мерки

Запалим. Предизвиква сериозно дразенене на очите. При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При вдишване: Осигуряване достъп на чист въздух на пострадалия. Да се поддържа нормална телесна температура. При неразположение или възникване на признаци на интоксикация, да се потърси незабавно медицинска помощ. При поглъщане да не се предизвиква повръщане, да не се дават течности през устата, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Третиране на отпадъчни количества и опаковки

Да не се допуска изпускане на препарата в околната среда – вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.

Опаковка: 

Флакон 1л с дозатор и 200 мл спрей

Допълнителна информация

Тегло0.940 кг