Ние предлагаме Covid-19 медицински консумативи

Живасепт глюконат с дозатор 500 мл.

8.99лв.

ЖИВАСЕПТ ГЛЮКОНАТ С ДОЗАТОР 500 мл. ZHIVASEPT GLUCONATE

Приложение:
Живасепт глюконат е предназначен за:
• Хигиенна дезинфекция на ръце в лечебни и здравни заведения, обекти за производство и търговия с храни, козметичната и фармацевтичната индустрия, обекти с обществено предназначение и ветеринарната практика.
• Хирургична дезинфекция на ръце.
• Дезинфекция на кожа преди операции и медицински манипулации.

Налично

-
+
Добави в любими
Добави в любими

Описание

ЖИВАСЕПТ ГЛЮКОНАТ С ДОЗАТОР 500 мл. / ZHIVASEPT GLUCONATE

Приложение:
Живасепт глюконат е предназначен за:
• Хигиенна дезинфекция на ръце в лечебни и здравни заведения, обекти за производство и търговия с храни, козметичната и фармацевтичната индустрия, обекти с обществено предназначение и ветеринарната практика.
• Хирургична дезинфекция на ръце.
• Дезинфекция на кожа преди операции и медицински манипулации.

Свойства:
Живасепт глюконат е бързодействащ антисептик с много добра кожна поносимост, позволяваща многократна ежедневна употреба. Синергично съчетава биологичната ефективност на алкохоли с холрхексидин и осигурява високостепенна и продължително действаща (до 2 часа след експозиция) дезинфекция на кожата.

Външен вид: Светло розова ароматизирана течност.
рН: 5.0 – 7.0.

Състав на препарата:
100 g Живасепт глюконат съдържа:
Активни вещества:

Хлорхексидин диглюконат (CAS 18472-51-0) – 0.6 g;
Пропан-2-ол (CAS 67-63-0) – 60 g.
Други съставки: Омекотители за кожа, оцветител и парфюмна композиция.

Спектър на действие:
Живасепт глюконат притежава бактерицидно (вкл. MRSA) туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/HCV/HIV) и фунгицидно действие.

Микробиологична активност Метод на тестване Експозиция
Хигиенна дезинфекция на ръце  EN 1500 30 sec
Хирургична дезинфекция на ръце EN 12791 5 min (2 + 3 min.)
Бактерицидно действие
(MRSA, P.aeruginosa)

EN 1040 60 sec
Фунгицидно действие (C.albicans)

EN 13697 60 sec
Tуберкулоцидно (M.terrae)

EN 14348 60 sec
Вирусоцидно действие

HIV/HBV/HCV
Стандарт на Германска асоциация
за контрол на вирусни болести

60 sec
Начин на приложение: Живасепт глюконат се прилага без разреждане върху сухи ръце и кожа.
Прилага се чрез втриване в кожата на ръцете / тялото или омокряне с тампон – еднократно при хигиенна дезинфекция и двукратно при хиругична. Третираните кожни участъци трябва да са изцяло покрити с препарата в продължение на определеното експозиционно време (вж. таблицата за дозиране).
При хирургична дезинфекция на ръце е препоръчително да се използват подходящи лакътни дозатори.

Обект на дезинфекция Количество Експозиция
Хигиенна дезинфекция на ръце  5 ml
30 sec
60 sec (MRSA)

Хигиенна дезинфекция на ръце 2 x 5 ml
60 sec
(туберкуроцидно действие)

Хирургична дезинфекция на ръце
2 x 5 ml

5 min(2 + 3 min)
Дезинфекция на кожа преди медицински манипулации
До омокряне
на полето

60 sec

Условия за съхранение:
Да се съхранява в плътно затворена оригинална опаковка в сухи и добре проветрявани помещения при температура не по висока от 30° С.
Да не се излага на пряка слънчева светлина.
Да се съхранява далеч от достъп на деца.

Предупреждения и предпазни мерки:
Запалим! Предизвиква сериозно дразнене на очите. При контакт с очите, да се изплакнат незабавно обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При поглъщане да не се предизвиква повръщане, а незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Да не се допуска изпускане на препарата в околната среда.

Опаковка: 500 мл.

Производител: “ЖИВАС” ООД, България.

 

Допълнителна информация

Тегло0.500 кг